ZOOM : เคล็ดลับฝ่าวิกฤตินายหน้าประกันภัย รุ่นที่ 1

ZOOM
29 Aug 2021 - 29 Aug 2021

   
Certificate
Select ItemZOOM : เคล็ดลับฝ่าวิกฤตินายหน้าประกันภัย รุ่นที่ 1

เทคนิคการซื้อประกันภัยด้วยแอพฟิน ได้รับส่วนลด

การรับรายได้จากการแนะนำสมาชิกใช้แอพฟินซื้อประกันภัย

ปรึกษาแนะนำแนวทางจากประสบการณ์มืออาชีพวิทยากรโดย ‘คุณโน้ต’ ศิร์เสกข์ ศักดิ์ผดุงกมล


วิทยากรโดย ‘คุณโน้ต’ ศิร์เสกข์ ศักดิ์ผดุงกมล

นักออกแบบสินทรัพย์ระดับชั้นนำของประเทศ


คืนวันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 64

เวลา 20:00-21:00 น.


Co-Host by Proudtickets

ออนไลน์..ไม่ใช่ทางเลือก..แต่เป็นทางรอด

#ZOOM #FIN #ประกัน #proudtickets #MEDUGATEPROMOTION

View Cart